luns, 28 de setembro de 2020

SEIXO COEDUCA

“Seixo Coeduca, desmentindo estereotipos e roles de xénero” xurde a raíz das necesidades que nais e pais observaban, non so na nosa comunidade educativa, senón tamén no día a día do noso contexto sociocultural. As familias sentían a necesidade de colaborar na comunidade educativa con accións que contribúan a educar en igualdade. 

A partir de aí a ANPA solicitou unhas axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, (financiada en desenvolvemento do pacto de estado contra a violencia de xénero).


A ANPA cita no proxecto: “Creemos na coeducación porque consideramos que a prevención e o rexeitamento da violencia de xénero é fundamental para unha sociedade xusta, porque non deixará de haber violencia se non hai coeducación, porque se educamos en igualdade e en respecto á diversidade, se educamos para entender que as diferenzas non significan desigualdade, crearemos unha sociedade más libre, xusta, respectuosa e non violenta”. 

E así nace este programa no que o alumnado desfrutará de teatro, cine, obradoiros… co obxectivo principal de: “comprender que as diferenzas non significan desigualdade e rexeitar calquera forma de trato non respectuoso cara outra persoa a través da coeducación”. 

As actividades realizaranse durante o mes de outubro e principios de novembro, respectando todas as medidas de hixiene e seguridade que marca o protocolo, respectando os diferentes grupos de convivencia. 

Grazas a ANPA pola súa implicación, esforzo e colaboración. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario