martes, 26 de marzo de 2019

ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO

Este luns, os nenos e nenas de 5º de primaria, recibimos unha charla das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado sobre ACOSO ESCOLAR e CIBERACOSO dentro do PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos.


Un plan pensado para a construción dunha sociedade democrática, tolerante, solidaria...

Un plan que pretende levar a cabo actuacións para previr os riscos aos que nos vemos sometidos os menores e os xóvenes con respeto ao uso de internet e as novas tecnoloxías.

Riscos que van en aumento, representando, nalgúns casos, accións delictivas que non existían anteriormente, e orixinando que as ameazas ás que nos vemos expostos no mundo físico teñan o seu reflexo no mundo virtual.
Por outra banda, as novas tecnoloxías tamén inflúen noutras situacións de risco e incluso en infraccións penais que xa eran habituais nos centros educativos e nas súas contornas, vendo crecer o problema polo alcance e repercusión que as mesmas poden chegar a adquirir ao non haber fronteiras e aumentar o anonimato dos autores.
Queremos compartir con vós o vídeo que estivemos vendo nesta charla, parécenos moi interesante:


Estas e moitras outras cousas servíronnos de aprendizaxe e reflexión para ter en conta no noso día a día.
Podedes visitar o blogue LUPA DIXITAL e ver máis sobre esta e outras actividades de 5º de primaria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario